Zakres prac jaki wykonujemy:

  • zawieranie umów z dostawcami, a w trakcie ich realizacji sprawowanie nadzoru nad jakością świadczonych usług
  • zawieranie, aktualizowanie i negocjowanie korzystnych warunków umów ubezpieczenia nieruchomości wspólnej
  • opłacanie ze środków wspólnoty innych opłat publicznoprawnych od nieruchomości wspólnej
  • reprezentowanie Wspólnoty przed organami podatkowymi
  • obsługa administracyjna mieszkańców, prowadzenie teczek lokalowych, wydawanie zaświadczeń, poświadczanie wniosków o dodatek mieszkaniowy itp.
  • prowadzenie i podpisywanie w imieniu Zarządu Wspólnoty korespondencji z właścicielami i urzędami
  • przygotowywanie i obsługa zebrań właścicieli lokali: przygotowanie projektów uchwał, przygotowywanie projektów planu gospodarczego
  • obsługa funduszu remontowego, wydatków z tego funduszu
  • powiadamianie właścicieli o wynikach głosowania nad uchwałami w trybie indywidualnego zbierania głosów