Zakres prac jaki wykonujemy:

  • prowadzenie księgowości, rozliczeń Wspólnoty oraz sporządzanie sprawozdań finansowych
  • rozliczanie opłat z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej, mediów oraz funduszu remontowego
  • przygotowywanie rozliczeń z realizacji planu gospodarczego
  • dokonywanie rozliczeń zużycia wody według wskazań wodomierzy
  • dokonywanie rozliczeń mediów za dany rok kalendarzowy, tj. rozliczenia kont
  • prowadzenie rozliczeń z ZUS oraz US
  • wydawanie właścicielom poświadczeń i zaświadczeń
  • windykacja należności stanowiących pożytki oraz przychody z nieruchomości wspólnej
  • windykacja należnych od właścicieli opłat na pokrycie kosztów i świadczeń oraz fundusz remontowy
  • archiwizowanie dokumentacji finansowo – księgowej zgodnie z przepisami