Zakres prac jaki wykonujemy:

  • poddawanie okresowej kontroli obiektów budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo budowlane
  • prowadzenie książki obiektu budowlanego
  • usuwanie awarii
  • prowadzenie bieżącej konserwacji i napraw
  • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych poprzez zbieranie ofert i wybór wykonawcy wspólnie z przedstawicielem właścicieli
  • sporządzanie protokołów m.in. przeglądów stanu technicznego, wprowadzenia i odbioru robót budowlanych
  • przygotowywanie planów remontowych
  • stała konserwacja w branży sanitarnej, elektrycznej oraz ogólnobudowlanej
  • obowiązkowe przeglądy budowlane budynków (roczne i pięcioletnie)
  • przeglądy instalacji gazowych i przewodów kominowych